Υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την προκήρυξη εκατό (100) θέσεων με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία

Θέσεις εργασίας

Για τις νέες θέσεις εργασίας δείτε εδώ και εδώ

ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ) να υποβάλλουν

Θέση πρακτικής άσκησης για Ηλεκτρολόγο

Η Δέλτα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων αναζητά έναν σπουδαστή/στρια για πρακτική άσκηση.Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αρχείο

Θέσεις εργασίας για Νοσηλευτές σε δημόσιο NHS νοκοκομείο της Αγγλία- Συνεντεύξεις στην Αθήνα

Η εταιρεία μας Primary Care Recruitment αναζητά άμεσα 40 Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες για να εργαστούν σε δημόσιο NHS νοσοκομείο της Ανατολικής Αγγλίας. Ζητούνται νοσηλευτές να εργαστούν σε ένα ευχάριστο και συγχρόνο περιβάλλον με αφοσίωση στο επάγγελμα τους,, καλύπτοντας το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων

Κεντρικό Γραφείο ΤΕΙ Καβάλας

Άγιος Λουκάς Τθ 1231, 65404 Καβάλα
Τηλέφωνο (0030) 2510 462204
Fax (0030) 2510 462205

Περιφερειακό Γραφείο Δράμας

Τηλέφωνο (0030) 25210 60425
FAX (0030) 25210 60425
gddaso@teikav.edu.gr

Tei Kavalas , Dasta, ESPA