Θέσεις εργασίας για Νοσηλευτές σε δημόσιο NHS νοκοκομείο της Αγγλία- Συνεντεύξεις στην Αθήνα

Η εταιρεία μας Primary Care Recruitment αναζητά άμεσα 40 Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες για να εργαστούν σε δημόσιο NHS νοσοκομείο της Ανατολικής Αγγλίας.
Ζητούνται νοσηλευτές να εργαστούν σε ένα ευχάριστο και συγχρόνο περιβάλλον με αφοσίωση στο επάγγελμα τους,, καλύπτοντας το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της νοσηλευτικής, από τη νοσηλεία του αρρώστου ως την έρευνα και την εφαρμογή προγραμμάτων υγείας.
Οι τελικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου όπου εκπρόσωποι του Νοσοκομείου θα ταξιδέψουν στην Αθήνα να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω αρχείο

Posted in Θέσεις Εργασίας
Tei Kavalas , Dasta, ESPA