Σχετικά

Tο Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας, ως συνδετικός κρίκος μεταξύ εκπαίδευσης και Αγοράς Εργασίας προετοιμάζει και ενημερώνει, μεταξύ άλλων, φοιτητές και απόφοιτους παρέχοντας:

 • ατομική και ομαδική Συμβουλευτική πάνω σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού,  μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, χρηματοδότησης μεταπτυχιακών σπουδών  στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 •  «Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Χορηγείται δωρεάν σε φοιτητές και αποφοίτους του ΤΕΙ Καβάλας για την καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων κλίσεών τους, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών ενδιαφερόντων τους
 • ενημερωτικές εκδηλώσεις, Ημερίδες: Ημέρες Καριέρας, Μεταπτυχιακές Σπουδές κ.ά., εργαστήρια με θέμα την εξομοίωση συνεντεύξεων, οργάνωσης βιογραφικού σημειώματος, αποτελεσματικής συνέντευξης επιλογής προσωπικού, συνοδευτικής επιστολής κ.ά.
 • ενημερωτικά έντυπα (Εργαλεία Συμβουλευτικής βιογραφικού, αποτελεσματικής συνέντευξης επιλογής προσωπικού, έντυπα εκδηλώσεων, βελτιωμένη έκδοση Οδηγού Αποτελεσματικής Αναζήτησης Εργασίας κλπ.)
 • ιστοσελίδα με χρήσιμες πληροφορίες
 • παρέμβαση για φοιτητές ΑμεΑ με τη συνεργασία του Κέντρου Εκπαίδευσης, Κοινωνικής υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες Ν. Καβάλας
 • ηλεκτρονική εφημερίδα με χρήσιμες πληροφορίες για υποψήφιους εργαζόμενους
 • μητρώο αποφοίτων του Ιδρύματος (Μέντορες) που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία και θέλουν να συμβουλεύσουν εθελοντικά νεότερους αποφοίτους συναδέλφους τους καθώς και την ιστοσελίδα των αποφοίτων
 • Πέντε θέσεις εργασίας Η/Υ για αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, επικοινωνία με την Ηλεκτρονική Γραμματεία και την ιστοσελίδα του ΔΑΣΤΑ
 • θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης από συνεργαζόμενες εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Το Γραφείο Διασύνδεσης:

 • προσεγγίζει την Αγορά Εργασίας καταγράφοντας τις τάσεις και της ανάγκες της
 • ανιχνεύει το «προφίλ» των νέων επαγγελμάτων και εντοπίζει μελλοντικές προοπτικές απασχόλησης στην Αγορά Εργασίας
Tei Kavalas , Dasta, ESPA