Υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την προκήρυξη εκατό (100) θέσεων με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.
Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη την οποία μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο και στον παρακάτω υπερσύνδεσμο.

http://www.iky.gr/ypotrofies-gia-ellines/ypotrofies-iky-siemens

Δείτε την σχετική ανακοίνωση

Posted in Ανακοινώσεις, Γενικού Ενδιαφέροντος
Tei Kavalas , Dasta, ESPA