Πρόγραμμα για τους Νέους Αγρότες

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα για τους Νέους Αγρότες
«Μέτρο 112 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Προκηρύχθηκε το Μέτρο 112 συνολικού προϋπολογισμού 140 εκ ευρώ για νέους αγρότες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων ανθρώπων κάτω των 40 ετών, μέσω της παροχής κινήτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, γεγονός που θα συμβάλει θετικά, τόσο στην απασχόληση, όσο και στη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Στο πρόγραμμα αναμένεται ότι θα μπορέσουν να ενταχθούν στη δράση 8.000 δικαιούχοι από 18 έως 40 ετών οι οποίοι θα λάβουν ενίσχυση 10.000 – 20.000 ευρώ.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: από 18.3.2014 έως 16.5.2014.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο site

Posted in Επιχειρηματικότητα-Διαγωνισμοί
Tei Kavalas , Dasta, ESPA