ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Δείτε το συνημμένο έντυπο. Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους στο Γραφείο Διασύνδεσης μέχρι τις 26/9/2013.
2013.9.19 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Posted in Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση
Tei Kavalas , Dasta, ESPA