Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας

Δείτε παρακάτω την αφίσα και το πρόγραμμα της εκδήλωσης:
Εκδήλωση του ΓΔ
Πρόγραμμα Εκδήλωσης_ΜΠΣ

Posted in Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Εκδηλώσεις Γρ. Διασύνδεσης
Tei Kavalas , Dasta, ESPA