Υποτροφίες σπουδών για το 2015-2016

Αναλυτικές πληροφορίες:
scholarshipinstructions

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
- Η υποτροφία δίδεται για να διεξαχθή στο Ισραήλ
- Ο/Η αιτών/αιτούσα πρέπει να έχει πτυχίο,
- Αιτήσεις υποτροφιών γίνονται δεκτές για όλους τους κλάδους(εκτός Ιατρικής και Οδοντιατρικής)
- Ο/Η υποψήφιος/α δεν πρέπει να είναι άνω των 35 ετών,
- Απαιραίτητη γνώση Αγγλικών (με πτυχία TOEFL, GMAT, IELTS κτλ.)
- Εκμάθηση Εβραϊκής γλώσσας με εξηγήσεις στα Αγγλικά

Posted in Internship, Ανακοινώσεις, Εθελοντισμός, Επιμόρφωση, Μεταπτυχιακά
Tei Kavalas , Dasta, ESPA