Πρακτική άσκηση για Μηχανολόγους Μηχανικούς

Η εταιρεία HELLAS TUV Α.Ε. ενδιαφέρεται για την απασχόληση σπουδαστή για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκηση.

Δείτε το παρακάτω αρχείο

Posted in Πρακτική Άσκηση
Tei Kavalas , Dasta, ESPA