Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων (2η περίοδος) σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμ. ΠΕΔιΣ του Παν/μίου Πελοποννήσου

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (2η περίοδος) σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου επαναπροκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

· «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές»

                      Κατευθύνσεις:  

                                                      1. Διακυβέρνηση

                                                      2. Διαχείριση Πολιτικών – Διεθνής Πολιτική 

                                                      Διάρκεια: 4 εξάμηνα

· «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

Κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Κύπρου

Κατευθύνσεις:

                               1. Διεθνής Επιχειρηματικότητα

                               2. Διεθνής Ασφάλεια

                               3. Διεθνής Ανάπτυξη

                               Διάρκεια: 12 μήνες

· «Μεσογειακές Σπουδές» (στην Αγγλική γλώσσα).  Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Μπολόνια (Ιταλία), Yasar (Τουρκία), Νεάπολις Πάφου (Κύπρος), INALCO (Γαλλία), Olympia Summer Academy. Διάρκεια: 12 μήνες.

Προθεσμία για Υποβολή Αιτήσεων : Έως 24 Σεπτεμβρίου 2014

 

Προκήρυξη θέσεων

Η αναλυτική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για κάθε ΠΜΣ καθώς και λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (http://pedis.uop.gr).

 

Πληροφορίες:
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Δερβενακίων 47 & Αδειμάντου, 20100, Κόρινθος).

Τηλ. 27410‐40040, 40045, 40058
Url: http://pedis.uop.gr
E‐mail: pedis@uop.gr, pms-pedis@uop.gr

Επίσης δείτε εδώ
εδώ αλλά και εδώ

Posted in Μεταπτυχιακά
Tei Kavalas , Dasta, ESPA