Προκήρυξη για το νέο ΔΠΜΣ Τμήματων Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών

Στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και θα προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερις κατευθύνσεις:

Αναπτυξιακοί Σύμβουλοι
Γεωργική Συμβουλευτική και Επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στη Ζωική Παραγωγή
Επιχειρηματικότητα και Αειφορία στην Υδατοκαλλιέργεια

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Προκήρυξη

Posted in Μεταπτυχιακά
Tei Kavalas , Dasta, ESPA