ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ»

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» (ΦΕΚ 1049/25.07.05, τ. Β’ όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2064/29.07.14, τ. Β’), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις κατευθύνσεις:

• Χρηματοοικονομική Μηχανική
• Μηχανική της Διοίκησης
• Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων (νέα κατεύθυνση)

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω αρχείο

Posted in Μεταπτυχιακά
Tei Kavalas , Dasta, ESPA