ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015:

· 30 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
για τις κατευθύνσεις:

· Τοπική Ανάπτυξη

· Διαχείριση Περιβάλλοντος

· Αγωγή Καταναλωτή

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και συναφών τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρ. 5 του Ν. 2916/2001.

Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκεύη 25 Ιουλίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα http://www.hua.gr/index.php/el/2010-06-04-08-44-44142 ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 210 – 9549263.

Posted in Μεταπτυχιακά
Tei Kavalas , Dasta, ESPA