ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» – Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στη «Λογιστική και Ελεγκτική»
2014 – 2015

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2014

Το 2ετές πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική και Ελεγκτική προσφέρεται για 6η συνεχή χρονιά με επιτυχία. Ο συνδυασμός ακαδημαϊκών δασκάλων και έγκριτων εμπειρογνωμόνων που απαρτίζουν το διδακτικό δυναμικό του προγράμματος είναι ιδανικός γιατί συμβάλλει στη διατήρηση τόσο του επιστημονικού του κύρους, όσο και στην επαφή του με την αγορά.

Ακαδημαϊκός τίτλος για καριέρα υψηλών αποδόσεων στα αντικείμενα: της Λογιστικής, της Φορολογίας, της Ελεγκτικής (είτε Εσωτερικού Ελέγχου, είτε Ορκωτών Ελεγκτών), της Οικονομικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Νέες δίοδοι επίσης ανοίγονται και για καριέρα στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και στον ακαδημαϊκό χώρο.
¨ Δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση μαθημάτων μη-ειδικότητας.
¨ Συμπεριλαμβάνει εντατική προετοιμασία από Ορκωτούς- Ελεγκτές για τις αντίστοιχες επαγγελματικές εξετάσεις πιστοποίησης.

Για τις προϋποθέσεις εγγραφής και περισσότερες πληροφορίες:
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Λογιστική και Ελεγκτική, Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
Σ.Δ.Ο., Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

2810-379-629, -636, -665, -612 (11:00- 14:00), καθημερινά.
2810-379678 (15:30-17:00), κάθε Τετάρτη και Παρασκευή.

Κατά την περίοδο 31/7/2014 έως 20/8/2014 μέσω e-mail στο: SecrMscAccA ud@staff.teicrete.gr ή στο amast@staff.teicrete.gr

http://www.teicrete.gr/msc-accaud/

Posted in Μεταπτυχιακά
Tei Kavalas , Dasta, ESPA