ΠΜΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ» – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις κατευθύνσεις:

• Χρηματοοικονομική Μηχανική
• Μηχανική της Διοίκησης
• Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων (νέα κατεύθυνση)

Δείτε το επισυναπτόμενο

Posted in Μεταπτυχιακά
Tei Kavalas , Dasta, ESPA