ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΤΚΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Δείτε το παρακάτω αρχείο για την περαιτέρω ενημέρωσή σας, όπως επίσης και τον σύνδεσμο που ακολουθεί

http://islamic-gardens.imaret.org.gr/

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510 462177
Fax : 2510 462177

Posted in Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια
Tei Kavalas , Dasta, ESPA