ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ

ΘΕΜΑ: «Η διμερής οικονομική και πολιτική συνεργασία Βουλγαρίας- Ελλάδας ως πρότυπο διεθνών σχέσεων και παράγοντας σταθερότητας στην ΝΑ Ευρώπη.» («The bilateral economic and political cooperation between Bulgaria and Greece as a model of international relations and a factor of stability in Southeastern Europe.»).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αρχείο

Posted in Ανακοινώσεις, Επιχειρηματικότητα-Διαγωνισμοί
Tei Kavalas , Dasta, ESPA