ΠΜΣ «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής» – Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας

Το τμήμα Ηλεκρολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας υλοποιεί από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο <<Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής>>.

Επισκεφθείτε το παρακάτω αρχείο

Posted in Μεταπτυχιακά
Tei Kavalas , Dasta, ESPA