Αγγελία για πρακτική άσκηση φοιτητών στο Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο Αθήνας

Το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές στα πλαίσια της πρακτικής τους εξάσκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω αρχείο

Posted in Πρακτική Άσκηση
Tei Kavalas , Dasta, ESPA