Πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία» – 3ος Κύκλος

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών, σε συνεργασία με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού προσφέρει τη δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ υποτροφιών, για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους διάρκειας, σε νέους που αναζητούν το επόμενο ακαδημαϊκό τους βήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αρχείο

Posted in Γενικού Ενδιαφέροντος, Επιμόρφωση
Tei Kavalas , Dasta, ESPA