Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (“MSc in Applied Informatics”)

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 την έναρξη λειτουργίας του 12ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics) με νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα.

Προθεσμία υποβολής για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά: 30 Μαΐου 2014
(αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο)

* Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2014

* Διάρκεια σπουδών: 3 εξάμηνα

* Συνολικό κόστος: 1.800€

* Κατευθύνσεις:
1) Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων (Computer Systems and Network Technologies)
2) Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές (Computational Methods and Applications)
3) Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)
4) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογία Καινοτομίας (E-Business and Innovation Technology)

Περισσότερες πληροφορίες στο http://mai.uom.gr/frontend/index.php

Posted in Μεταπτυχιακά
Tei Kavalas , Dasta, ESPA