Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) « ΜΒΑ IN HOSPITALITY AND TOURISM »

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «MBA in Hospitality and Tourism», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 876/20-03-2012 και τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω αρχείο

Posted in Ανακοινώσεις, Μεταπτυχιακά
Tei Kavalas , Dasta, ESPA