Πρόσκληση Ημερίδας ΕΠΑΝΕΚ-κίνηση

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με αιχμή την καινοτομία, αποτελεί μία από τις προτεραιότητες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της χώρας για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 με στόχο την ανάταξη της εθνικής οικονομίας και τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΑΝΕΚ-κίνηση) 2014-2020, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος επιζητά την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία του Προφράμματος και διοργανώνει ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής ΕΠΑΝΕΚ-κίνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο

Posted in Ανακοινώσεις
Tei Kavalas , Dasta, ESPA