Ημερίδα 4/4/2014 Clusters και επιχειρηματικότητα

Για περσσότερες πληροφορίες στο αρχείο

Posted in Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια
Tei Kavalas , Dasta, ESPA