ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Πρόγραμμα Απασχόλησης Διακεκριμένων Ελλήνων Πτυχιούχων

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζει τους νέους, με μια σειρά συντονισμένων και στοχευμένων δράσεων. Αυτή τη φορά, σχεδίασε και υλοποιεί το πρωτοποριακό «Πρόγραμμα Απασχόλησης Διακεκριμένων Ελλήνων Πτυχιούχων», επενδύοντας σ’ εκείνους που με την αξία και τις προσπάθειές τους διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια της Ακαδημαϊκής τους πορείας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο link

Posted in Θέσεις Εργασίας
Tei Kavalas , Dasta, ESPA