ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ «Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων» ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Απαραίτητα προσόντα:

Τελειόφοιτος ΤΕΙ.
Καλή γνώση Αγγλικών.
Πολύ καλή γνώση Η/Υ.
Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

Επιθυμητά Προσόντα:

Βασικές γνώσεις ERP

Η εταιρία προσφέρει:

Αποδοχές βάση οριζόμενων από τον ΟΑΕΔ/ΕΣΠΑ για την 6μηνη άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ.
Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας.
Συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση & ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.
Προοπτικές εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών: στο e-mail hr@ashellas.com

Posted in Πρακτική Άσκηση
Tei Kavalas , Dasta, ESPA