Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία

Η ημερίδα έχει σκοπό να εξετάσει τη σύνδεση και τη σχέση ανάμεσα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, αναδεικνύοντας τα ελληνικά δεδομένα της σχετικής πανευρωπαϊκής έρευνας που εκπόνησε η επιστημονική ομάδα του BGS….

Για περισσότερες πληροφορίες στο Link

Posted in Επιχειρηματικότητα-Διαγωνισμοί, Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια
Tei Kavalas , Dasta, ESPA