Σεμινάρια Εξειδίκευσης SRBFA Journal

Σεμινάρια Εξειδίκευσης του επιστημονικού περιοδικού “The SouthEuropean Review of Business Finance and Accounting” του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πειραιά.

Τα σεμινάρια αυτά θα βοηθήσουν τους φοιτητές και αποφοίτους των ΑΕΙ στην αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων αλλά και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά εργασίας.

Επίσης συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων νέων επαγγελματιών οι οποίες είναι απαραίτητες για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Για περσσότερες πληροφορίες στα αρχεία

Posted in Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια
Tei Kavalas , Dasta, ESPA