ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΣΑΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ, ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ACTNET.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΙΟΥΡΤΗ, ΤΗΛ. 2510-4622090 ΚΑΙ ΣΤΟ EMAIL: pr@teikav.edu.gr

##################################################################
Subject: AcTNet: job advertisement for internship at DOLBY – URGENT!

Dear AcTNet-partners,

we have received an urgent request for students doing an internship from our partner company DOLBY . The American audio technology company has got its Germany office situated in Nuremberg and is urgently looking for students with programming skills. Please see the details in the attachment. Here is the website : http://www.dolby.com/de/de/index.html/ in english: http://www.dolby.com/us/en/index.html

I ask you to forward this job posting to relevant departments (computer science, electrical engineering or similar) and directly to students who might be interested and qualified. The start of internship should take place promptly at the beginning of the summer semester 2014 (well, within a short period). Important criteria are the technical qualifications described in the attachment as well as very good English skills (ideally B2) – corporate language in Dolby is ENGLISH. Good German language skills are an advantage (e.g. for daily living in Nuremberg), but not required in this case.

Interested students should send their detailed CV as soon as possible as well as the earliest date for starting an internship and the possible duration of the internship directly to my address.

Please find attached the job posting DOLBY and a template for a CV for assistance.

For any further questions please contact me!

###################################################################

Sehr geehrte AcTNet-Partner,

Wir haben ein dringendes Praktikantengesuch von unserem Partnerunternehmen DOLBY erhalten. Das amerikanische Audiotechnologieunternehmen hat sein Deutschlandbüro in Nürnberg und sucht dringend Studierende mit Programmierfähigkeiten. Bitte sehen Sie die Details im Anhang. Unter folgendem Link können Sie Details zur Firma sehen: http://www.dolby.com/de/de/index.html /in Englisch: http://www.dolby.com/us/en/index.html

Ich bitte Sie, diese Stellenanzeige an relevante Fachbereiche (Informatik, Elektrotechnik oder ähnliches) und direkt an Studierende weiterzuleiten. Der Praktikumsbeginn sollte zeitnah zu Beginn des Sommersemesters 2014 (also sehr kurzfristig) erfolgen. Wichtige Kriterien sind die in der Anzeige beschriebenen fachlichen Qualifikationen sowie sehr gute Englisch-Kenntnisse (idealerweise B2) – Unternehmenssprache bei Dolby ist ENGLISCH. Gute Deutschkenntnisse sind von Vorteil, in diesem Fall aber keine Voraussetzung.

Interessierte Studierende sollen schnellstmöglich ihren Lebenslauf sowie dem frühesten Termin für ein Praktikumsstart sowie die mögliche Praktikumsdauer direkt an mich senden.

Im Anhang finden Sie die Stellenausschreibung von DOLBY sowie eine Vorlage für einen Lebenslauf als Hilfestellung.

Für Fragen stehe ich sehr gern zur Verfügung.

Kind regards

Christin Kellner

guideline_CV_EN

Vorlage_Lebenslauf_DE

Posted in Πρακτική Άσκηση
Tei Kavalas , Dasta, ESPA