Ίδρυση-Θεσμικό πλαίσιο

 

Το Τμήμα Μηχανολογίας λειτούργησε αρχικά το ακαδημαϊκό έτος 1976-77, ως Τμήμα της ΑΣΤΕΜ του ιδρυθέντος τότε ΚΑΤΕ Καβάλας, με το ΠΔ 748/76, κατά το Ν. 652/70. Από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84 λειτούργησε ως Τμήμα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Καβάλας, ενταγμένο στο πεδίο της ενιαίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με βάση το Ν. 1404/83. Σήμερα υπάγεται στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας μας, στον τεχνολογικό της τομέα (παράλληλος του πανεπιστημιακού), σύμφωνα με το Ν. 2916/2001 και πρόσφατα το Ν. 3549/2007.