Κινητικότητα σπουδαστών και ερευνητών

Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη το Τμήμα Μηχανολογίας φιλοξένησε δέκα (10) ξένους φοιτητές από τέσσερα (4) κράτη μέλη ΕΕ, που εκπόνησαν πτυχιακή εργασία ή πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση, με ταυτόχρονη (σε όλο το διάστημα της παραμονής τους) ταχύρρυθμη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Στο ίδιο διάστημα φιλοξενήθηκαν στο Τμήμα δυο (2) Καθηγητές από δυο (2) κράτη μέλη ΕΕ, που πραγματοποίησαν σειρά διαλέξεων και σεμιναρίων.
Αντίστοιχα προς τις ανωτέρω ανάγκες, οι εξερχόμενοι σπουδαστές του Τμήματος ήταν τέσσερις (4) και τα εξερχόμενα μέλη ΕΠ ένα (1).

Τελευταία νέα

Κινητικότητα σπουδαστών και ερευνητών

Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη το Τμήμα Μηχανολογίας φιλοξένησε δέκα (10) ξένους φοιτητές από τέσσερα (4) κράτη μέλη ...

11 Ιούλιος 2010

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμμα

Κατά την τελευταία τετραετία, μέλη του Τμήματος δραστηριοποιούνται σε τέσσερα (4) διεθνή ερευνητικά προγράμματα, που αναφέρονται σε επιστημονικά ...

8 Ιούλιος 2010

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες για την έγκριση του νέου προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανολογίας το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις νέες τ...

4 Ιούλιος 2010

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περισσότερα στα: Ανακοινώσεις-Εκδηλώσεις

-
+
9