Απορρόφηση Αποφοίτων


• Συνακόλουθα με τον υψηλό βαθμό απορροφητικότητας, που προσδιορίζεται γενικά για την επιστημονική ειδικότητα της Μηχανολογίας από οικείους φορείς (ΣΕΒ κ.ά.), για τους ογδόντα πέντε (85) περίπου ανά ακαδημαϊκό έτος αποφοίτους καταγράφεται, από το Τμήμα, μια απορρόφησή τους παραπλήσια του 90% σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, κατά το ήμισυ περίπου στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα και τους υπόλοιπους ως αυτοαπασχολούμενους.

 

• Ένα μέρος των αποφοίτων 22% κατευθύνεται προς απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και αυξάνεται διαρκώς ως προς εκείνο που οδεύει για κατάταξη σε Πανεπιστημιακές Σχολές.

• Πέραν από παρεμφερείς δράσεις του Τμήματος, το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματος καταγράφει τις διαφαινόμενες τάσεις στην αγορά εργασίας, τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις, ενισχύει την ανάπτυξη πνεύματος επιχειρηματικότητας και καθοδηγεί για τις δυνατότητες πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 


Στοιχεία από τον Α.Α.Π. 2008-2012 του Τμήματος Μηχανολογίας
(Σεπτέμβριος 2008)

Από την έναρξη του έτους 2012 θα αρχίσουν οι διαδικασίες κατάρτισης νέου ΠΠΣ (Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών), που θα σχετίζεται με συστηματική έρευνα προς καταγραφή των τάσεων της αγοράς εργασίας, παράλληλη και ειδικότερη ως προς εκείνες του Γραφείου Διασύνδεσης και με χρονικό προγραμματισμό απεικονιζόμενο στον παρακάτω πίνακα.

Προγραμματισμός κατάρτισης νέου ΠΠΣ συσχετιζόμενου με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

p2

 

 

 


 

 

 

Η γνώμη σας μετράει!
Βοηθήστε το Τμήμα Μηχανολογίας να καταγράψει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του ώστε να βελτιωθεί και οι απόφοιτοί του να καταστούν ανταγωνιστικότεροι στην αγορά εργασίας.
Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη, αφιερώστε λίγο από τον χρόνο σας συμπληρώνοντας το

 


Μπορείτε να δείτε:

• Έρευνα αγοράς εργασίας σε σχέση με τις γνώσεις των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολογίας. Μελέτη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών της παραγωγής.
Σεπτέμβριος, 1998: Έρευνα αγοράς εργασίας σε σχέση με τις γνώσεις των αποφοίτων μας.doc

• Έρευνα αγοράς για τους αποφοίτους του Τμήματος Μηχανολογίας που αφορά την Αναμόρφωση και τον Εκσυγχρονισμό του Π.Π.Σ. του Τμήματος Μηχανολογίας.
Δεκέμβριος, 2006:ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ.doc

• Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων από την αγορά εργασίας που διεξήγαγε τον Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Καβάλας.
Μάιος 2008: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΔ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ.DOC