Στόχοι Γραφείου Αποφοίτων


Οι απόφοιτοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Ιδρύματος και πρεσβευτές του στην αγορά εργασίας καθώς και την κοινωνία. Σκοπός της ιδρύσεως του Γραφείο Αποφοίτων είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων των αποφοίτων τόσο με το Τμήμα στο οποίο φοιτούσαν στα ποιο δημιουργικά τους χρόνια όσο και η μεταξύ τους σχέση και δικτύωση. Οι δεσμοί αλληλεγγύης σε μία κοινότητα ανθρώπων όπως αυτής του ΤΕΙ Καβάλας, αποτελούν ένα ισχυρό εφόδιο κυρίως στα πρώτα βήματα των αποφοίτων στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Το Γραφείο Αποφοίτων φιλοδοξεί να ενθαρρύνει τις επαγγελματικές αλλά και κοινωνικές σχέσεις των μελών του.

Για το λόγο αυτό το Γραφείο Αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολογίας προσφέρει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα να πληροφορούνται για θέματα του ενδιαφέροντός τους μέσω της ηλεκτρονικής ενημέρωσης που διανέμεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αποφοίτων-μελών. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργηθεί ο απόφοιτος θα μπορεί να:

•    Ενημερώνεται για θέσεις εργασίας,
•    Ενημερώνεται για εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες,
•    Ενημερώνεται για έρευνες και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που διεξάγει το Τμήμα,
•    Πληροφορείται για τα επαγγελματικά του δικαιώματα,
•    Ανανεώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του στη βάση δεδομένων των αποφοίτων που διατηρεί το Γραφείο Αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολογίας,
•    Αναζητά παλαιούς συμφοιτητές και καθηγητές του.