Οργανόγραμμα


Το Γραφείο Αποφοίτων είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των αποφοίτων και του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Καβάλας απανταχού της γης. Το Γραφείο Αποφοίτων ιδρύθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 5/5-5-2009 (θέμα 6ο) Πράξη Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολογίας.
Μέσω της προσπάθειας αυτής το Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Καβάλας επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτή και διαρκή την επικοινωνία με τους αποφοίτους του για αμοιβαίο όφελος.