Συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα

Κατά την τελευταία τετραετία, μέλη του Τμήματος δραστηριοποιούνται σε τέσσερα (4) διεθνή ερευνητικά προγράμματα, που αναφέρονται σε επιστημονικά πεδία υψηλής προτεραιότητας και τυγχάνουν ιδιαίτερης οικονομικής υποστήριξης από την ΕΕ.
Το ένα (1) από τα ανωτέρω προγράμματα, αναφέρεται σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στους Πανεπιστημιακούς χώρους (THERMIE). Τα υπόλοιπα τρία (3), σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικού πλούτου των χωρών της Νοτίου Ευρώπης, με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως ερευνητική παράμετρο, άμεσα σχετιζόμενη με το Τμήμα Μηχανολογίας (ALFA κ.ά.)


Τελευταία νέα

Κινητικότητα σπουδαστών και ερευνητών

Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη το Τμήμα Μηχανολογίας φιλοξένησε δέκα (10) ξένους φοιτητές από τέσσερα (4) κράτη μέλη ...

11 Ιούλιος 2010

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμμα

Κατά την τελευταία τετραετία, μέλη του Τμήματος δραστηριοποιούνται σε τέσσερα (4) διεθνή ερευνητικά προγράμματα, που αναφέρονται σε επιστημονικά ...

8 Ιούλιος 2010

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες για την έγκριση του νέου προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανολογίας το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις νέες τ...

4 Ιούλιος 2010

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περισσότερα στα: Ανακοινώσεις-Εκδηλώσεις

-
+
9