Δωρητές-χορηγοί

 

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη συμβολή σε όσους απόφοιτους επιθυμούν να συνδράμουν με οποιοδήποτε τρόπο στην προσπάθεια του Γραφείου Αποφοίτων.