Υλικοτεχνική υποδομή

 

Το Τμήμα Μηχανολογίας είναι εγκατεστημένο στους χώρους του ΤΕΙ Καβάλας, όπου για τις εκπαιδευτικές του ανάγκες διατίθενται τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας συνολικής επιφάνειας 195 τμ, ένα (1) αμφιθέατρο επιφάνειας 75 τμ και 72 θέσεων, ένα (1) σχεδιαστήριο επιφάνειας 130 τμ, ένα (1) κτίριο ελαφρών εργαστηρίων επιφάνειας 1950 τμ και δυο (2) κτίρια συνεργείων συνολικής επιφάνειας 3350 τμ. Συνολικά διατίθενται 5.700 τμ για το Τμήμα Μηχανολογίας, από την ωφέλιμη (κτισμένη) επιφάνεια των 36.000 τμ του Ιδρύματος.
Διαθέτει είκοσι δύο (22) οργανωμένα εργαστήρια προς εκπλήρωση του τεχνολογικού προορισμού του, ορισμένα με εξοπλισμό κατάλληλο για κάλυψη και ερευνητικών σκοπών, πέραν των εκπαιδευτικών.